2023. január 18., szerda

Napi hYVószó: Számok

 A csak a számokban hívőknek, aki valaha én is voltam, az Isten mindenféle "világképletekben" mutatja meg magát. A minap a Csipkebokor témáján dolgoztam és lám itt egy gyerekmondóka kapcsán kúszott be a számok másodlagos jelentése 1-től 10-ig. Majd végig gondoltam milyen számrendszerek írják le számomra a legegyszerűbben a világot. Az elmúlt 25 évben fedeztem fel ezeket a számokkal is leírható világfolyamatokat.


        

 • A Geometriában a ponttól a 12 oldalú sokszögig vezettem le a teremtés lényegét.
 • Az Asztrológia 10 bolygó 12 állatövijegy karaktereivel életfim-karaktereket tudok megidézni a Symbolon kártyák hívóképként való alkalmazásával.
 • Az Enneagram Jézusban is megjelenő 9 személyiségtípusának haiku-kalligráfiákká való átírásakor lettem igazán hívő kereszténnyé.
 • Majd egy, a Kabbalát-Keresztény Kabbalát* mélyen ismerő barát könyvéhez készülő ábrák rajzolása közben a 10 szféra és a fölötte lévő megnyilvánuló Isten hármamasságát, majd a 22 betű teremtés-beli szerepét is lassan megértettem az Életfán.
 • A Mentális tipológiában a periódusos rendszer - 118 eleme - 18 oszlopra és 7 sorba rendezett táblázatában a lélek fejlődésének stációit ismertem meg.
Számok 1-10

Kettő - csipkebokor vessző - gyerekmondóka másodlagos jelentése


Egy - megérett a meggy, - érett leány

Kettő - csipkebokor vessző, - érett fiú

Három - te leszel a párom, - egymásra találás

Négy - bíz oda nem mégy, - próbatétel

Öt - leszállott a köd, - szerelembe esés

Hat - hasad a pad, - tüszőrepedés/szüzesség elvesztése

Hét - sáros ez a rét, - foganás/a szellem anyagba süllyed

Nyolc - üres a polc, - befogadás/anya vágyódása mint az üresség állapota

Kilenc - kis Ferenc, - születés 9 hónapra

Tíz - tiszta víz, - új földi élet kezdődik, magzatvíz-élet vize/lét folyója

Ha nem tiszta, vidd vissza,

Ott a szamár, megissza! - ha nem sikerül, próbálkozz újra!


Hasonló jelentéssel bír az alábbi gyerekdal is?


Bújj,bújj,zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta.

Nyisd ki rózsám
Kapudat,kapudat,
Hadd kerüljem
Váradat,váradat.

Szita,szita péntek,
Szerelem csütörtök,
Dobszerda.

.....
Geometria - Számok: 0 - 12 - 0

A TEREMTÉS ÉS VISSZATÉRÉS GEOMETRIÁJA: 0 - 12 - 0
https://youtu.be/hADJ10tEPu4
https://docs.google.com/presentation/d/1qyXredQh2obAAFxn3fPsBLxpn9Y--Hv2O3f-TH0kFW8/edit?usp=sharing
.......
Asztrológia - Számok - 12 állatövi jegy, 10 bolygó - Életfilm Karakterek

A SAJÁT ÉLETFILM FORGATÓKÖNYVE


Olyan kétszemélyes társasjátékra hívom Önt, amelyben saját életéről készítünk filmforgatókönyvet két szemeszteren át, heti 3 órában közösen.
Öné - a forgatókönyvíráson kívül - a főszerep és a rendezés joga is.
Magam támogató, kreatív segéderőként szolgálom az Ön életfilmjének minden pillanatát.
Megismerkedünk a forgatókönyvírás alapvető kritériumaival, majd végigjárjuk az alkotói folyamat minden lépcsőjét.
Mindezt dokumentáljuk - 120 A4-es oldalból, oldalanként 4000 karakterből, azaz összesen 480 000 leütésből áll majd a forgatókönyvünk.
A végére garantált az önmegismerés.
Rejtett képességeink is felszínre kerülhetnek.
Új mederbe terelhetjük életünket általa.SYMBOLON KÁRTYA - MINT HÍVÓKÉP

A Symbolon kártya archetipikus képekben megjelenített asztrológiai segítség. A kártyák a tizenkét asztrológiai állatövi jegyet tizenkét szerepszemélyiségként jelenítik meg, amelyek ugyanúgy élnek bennünk, mint a szereplők a színpadon. Sokszínű kapcsolatban állhatnak egymással, többféle arcot (vagy álarcot) ölthetnek, más és más a szerepük. Amikor asztrológiai módszerekkel szeretnénk előbbre lépni az önismeretben, eszközünk a horoszkóp, benne bolygók, jegyek, házak. A Symbolon kártyák segítségével egyszerre értelmezhetjük ezek kapcsolatait, és az elénk táruló képeken keresztül megértjük, milyen történet részei vagyunk.

https://sites.google.com/site/yvettehildegard/egesz-es-resz---teljesseg

......

Enneagram - Számok - 9 alapvető személyiségtípus


JÉZUS ÉS AZ ENNEAGRAM|


A jezsuiták mindig is az oktatás, tanítás élharcosai voltak. Számukra az enneagram legfontosabb haszna az a tudás volt, amellyel szinte ránézéssel meg tudták állapítani bárki karakterét, és ennek megfelelően hatni rá. Nem csoda, ha a mai kor menedzserképzői is felfedezték maguknak az enneagramot.

Az enneagram elnevezés: két görög szó összevonása – enneas = kilences + gramma = ábra, grafikai ábra.

Jelentése: 9 alapvető személyiség-típus ábrázolása.

Eredete: Valószínűleg Afganisztánból származik és kb. 2000 éves múltra tekint vissza Szufi szájhagyományon keresztül terjedt: Perzsiában, Közép-Ázsiában, Indiában Amerikai szerzetesek az 1970-es években dolgozták ki az enneagram rendszerét lelkigyakorlatos célokra Első fordítása német nyelvterületen a 90-es években jelent meg. A Korda Kiadó 1996-ban jelentette meg Beesing – Nogosek – O’Leary könyvének magyar fordítását: Enneagram, az önmegismerés útja címmel (ezen alapszik az előadás).

Célja: Helyes önismeret megszerzése, mert ez alapfeltétele a kiegyensúlyozott “boldog” embertípus felé való növekedésnek, az úgynevezett önmegvalósításnak. Mások megismerése, mert ez az alapja a tőlünk nagyon különböző embertársunk türelmes elfogadásának és annak, hogy segítségére lehessünk a másik ember önmegvalósítási törekvésének. Gyakorlati útmutatást ad a kimozdulás, “gyógyulás” irányába. Rámutat megváltásunk szükségességére és annak lényegére. Forrás

Richard Rohr, ferences rendi szerzetes enneagram-könyvei is részletesen foglalkoznak az enneagram eredetével, kialakulásával, és bemutatják, hogy az nagyon közel áll a jézusi tanítás szelleméhez.

Évekkel ezelőtt tanítómesterem, Szász Ilma egyik előadásában arról mesélt, hogy a jezsuiták szerint a Jézusban megjelenő enneagram-karakterek miként nevezhetők a nevükön.

S lám, itt a felsorolás:
 1. az irgalmas Jézus
 2. az alázatos Jézus
 3. az egyenes Jézus
 4. az elégedett Jézus
 5. a tanító Jézus
 6. a bátor Jézus
 7. az optimista Jézus
 8. a szelíd Jézus
 9. a türelmes Jézus
Jézus karakterének ezt a kilenc aspektusát értelmeztem, rajzoltam és írtam át haiku-kalligráfiákká, a 2015-ös év első sorozatává, elején a Vízkereszt ünnepével.

   
   
  

A jezsuiták szerinti Jézusban megjelenő sajátosságok:

1. Szellemi vezető Jézus: ő a világ világossága, a tökéletesen megvilágosodott. „…Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”
2. Segítő, gyógyító Jézus: együttérzésében és gyógyításaiban jelenik meg.
3. Célirányosan tevékenykedő Jézus: kitartó és értéket teremtő munkálkodásában. „Atyám állandóan munkálkodik, és így én is munkálkodom.”
4. Befelé forduló és egyéni lényű Jézus: mélyérzésű és együttszenvedő. Lázárt és Jeruzsálemet megsiratja, és szánja a sokaságot, majd hordja a keresztet, amelyet végül megnyíló ajtóvá alakít.
5. Bölcs: mélyen érti az írásokat, bölcsen nyilatkozik az adógaras, a házasságtörő asszony és minden tanításban.
6. Hűséges Jézus: Istenhez, az övéihez. A szerető tanítvány János szerint: Ő a hű tanú.
7. Optimista: az örömhozó, örömhír terjesztő Jézus (a kánaáni menyegzői emberi csodatétel; ismeri a gyermeki játékokat)
8. Erős Jézus: nagy akaraterejű, töretlen akaratú, ha kell ostorral a kezében harcol az igazságért.
9. Szentségét és szeretetét elénk mintául állító Jézus. Türelmes, szolgáló szeretet.
(Szász Ilma összefoglalója)

......

Kabbala - Keresztény Kabbala - Életfa

10 szefirot, 22 betű, 32 ismeretlenes egyenlet megoldóképlete

    
Keresztény Kabbaláról:
https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapja/000-0-a-vil%C3%A1gunk-strukt%C3%BAr%C3%A1ja-%C3%A9s-benne-az-ember-lehet%C5%91s%C3%A9gei/000-1-kereszt%C3%A9ny-kabbala
https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapja/szellemi-ir%C3%A1nyzatok

Egy modern kabbalista pszichológus állításai

Edward Hoffman: A ragyogó fény.

Isten egy mindent átfogó, átható összefüggés. számunkra felfoghatatlan hatalmas rezgés, egy hatalmas láthatatlan háló, ami mindannyiunkat összekapcsol. Az ellentéteket   egybeötvözi, távlataiban végtelen harmóniát képez, ezer éveket és ezer dimenziót rejt magában. 

Ezzel szemben a világnak általunk látott képe  észlelésünk korlátozottságából fakadó illúzió.


De egyre több „véletlen egybeesés” válik majd nyilvánvalóvá számunkra. És szerencsére minden korban vannak titkos szentek és nekik világot fenntartó erejük van. Az újkorban  nem prófétákat küldött az Isten, hanem bölcseket, akik között azért voltak prófétai adottságúak is. 

Az őseredeti Fénylény férfi és nő volt egyszerre, és senki sem nevezhető igazi és teljes személyiségnek, aki nem foglalja magában a férfi és női elemeket. 

Az egész teremtés ciklusokban pörög. 

Az Univerzum nem az emberi törvények szerint működik. Szubatomikus szinten a világegyetemet értelmünket meghaladó törvények igazgatják. (Nem a vagy/vagy logikája, hanem az is/is, igen is/nem is, sem nem igaz/sem nem  nem igaz logikája úgyszintén)

A különböző világegyetemek különböző fokokon vibrálnak, de egymást áthatják.

Hogy is tudná az emberi elme Istent felfogni, aki előtt ezer év és ezer dimenzió ugyanaz. És mégis ez az isteni tudat  áthat minket és éber figyelmünket, tudatunkat neki köszönhetjük. 

Azonban az antropomorf „Isten Atya” mint végső istenség ennek kifejezésére éretlen ötlet. 

Az emberben minderről van is kozmikus vallásos érzés, ami kibontakozhat.

Az ember által érezhető orgazmus előjelzése a kozmikus boldogságnak. 

Az extrém önmegtagadás depresszióhoz vezet, semmi önkínzásra nincs szükség. 

Bennünk a gondolat, beszéd és tett csak az állati lélek 3 „ruhája”. Isteni lelkünk ezek fölött áll.

Az istenihez való  kapcsolódáshoz vannak technikáink, de először a testet kell megtisztítani (ennek eszköze pl. az óvatos böjt).

 Az  Istenhez  annyi út vezet ahány ember van. A kabbala szimbolikusan azt tanítja:32. tehát a 10 ősszám és a 32 betű- Ezekből minden összeállítható. Kifejezetten használt módszereik: vizuális szimbólumok (pl Életfa,Trónszekér), azután liturgikus énekek, szent mondatok. A legmagasabb módszer  az egó megsemmisítése, az önátadás, ennek megvalósulásakor érthető meg, hogy minden az Örökkévaló szent ruházata. 

Önző, nyugtalan vágyaink beárnyékolják az Ősfényt.

De gondolkozásunkat alakíthatjuk.   A csúcsélmények a derűs, befogadó tudatállapotban jönnek. 

Legyen megszabott szellemi életünk, nem szabad az inspirációra csak úgy várni.

A szív útja:lelkesedj és az érzés végül igazi lesz.

Agyunknak védőernyői vannak. Az Abszolutumot ui. nem tudnánk befogadni. Lehet rajta kis rés, de erőszakkal ne siettessük a megnyílását.

Az álmok egyben a próféciához vezető utak („ éjjel — testenkívüliségben — minden visszatér a gyökeréhez”)

A zene és  a tánc együttrezgés az Univerzummal. 

A Legmagasabb szikrái mélyreszálltak, hogy a testet visszavezessék a Fényhez. 

A világ a tengerpart, az eljövendő Világ a tenger.

Tudatállapotunk minősége határozza meg, hogy mely ajtók nyílnak meg nekünk életünk végére. 

A menny ajtóihoz is kulcsok kellenek.  

Minden lélek a maga szintjére gravitál.

(Szász Ilma gyűjtése)

https://sites.google.com/site/szaszilmahonlapja/5-kereszteny-mantrikus-enekek/6-1


......
Mentális tipológia - A periódusos rendszer - 2016-ban - 118 eleme - 18 oszlopra és 7 sorba rendezett táblázatban Jan Scholten szerint.

   

Mantra Szabadegyetem hallgatójaként lenyűgözött 2006-ban ez a "teremtéselmélet", az anyagba, a földi létbe alászálló szellem megjelenési formáiról az elemek táblázatában.

Egyfajta lélekfejlődés követhető nyomon a különböző életciklusainkban ezzel a módszerrel. Amikor pl. ezzel fejtettem meg a magam számára, hogy a “görcs” témáját hordozom magamban szinte kisgyermekkortól kezdve és annak a szere a Cuprum metallikum.

Egy évvel ezelőtt pedig a hetekig eltartó lábszárba kisugárzó lumbágós fájdalmaimra egy álmomban belesúgták fentről a fülembe, hogy Kálium.

A görcs már az első szerbevételtől oldódni kezdett és a lumbágó is megszűnt két nap alatt.

https://docs.google.com/presentation/d/1_A4I4cqDOlGRr5PG8e47XikxzR7Cwit-NTS6CydlLvE/edit?usp=sharing
.....
Akkor még szót ejthetünk a 10 parancsolatról, a 7 fő erényről, és a 7 fő bűnről, keresztény és buddhista megközelítésből, de az majd egy külön hYVószó alatt.

.......

Egy mostanság aktuális családi jellegű szám: 42 éve született az első gyermekem:

A 42 (negyvenkettő) a 41 és 43 között található természetes szám.

A szám a matematikában

tízes számrendszerbeli 42-es a kettes számrendszerben 101010, a nyolcas számrendszerben 52, a tizenhatos számrendszerben 2A alakban írható fel.

A 42 páros számösszetett számszfenikus számKanonikus alakja 2 · 3 · 7, normálalakban a 4,2 · 101 szorzattal írható fel. Nyolc osztója van a természetes számok halmazán, ezek növekvő sorrendben: 123671421 és 42.

Két ikerprím közé esik. TizenötszögszámCatalan-számmeandrikus számnyílt meandrikus szám és Harshad-számTéglalapszám (6 · 7).

Primitív áltökéletes számElsődleges áltökéletes szám.

A 42 (2,6)-tökéletes szám (szuper-multiperfekt), mivel σ²(n) = σ(σ(n)) = 6n.

Ritkán tóciens szám.

4-es számrendszerben repdigit (222).

Két szám valódiosztó-összegeként áll elő, ezek a 30 és az 1681 (=41²).

A tudományban

A popkultúrában

 • magyar tarokk kártyajátékot 42 lappal játsszák.
 • 42 a válasz a "Végső Kérdés"-re Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című regényében
 • Lost – Eltűntek című televíziós sorozatban azon számok között van, amelyek pontosan megadják, hogy mikor jön el a világvége.
 • Level 42 brit pop-funk együttes neve is innen, illetve a Galaxis útikalauz stopposoknak c. könyvből ered.
 • Kockafejek (The IT Crowd) című sorozat első évadjának hatodik részében Roynak a pólóján a 42-es szám áll.
 • Gyűrűk Urában Gimli 42 ellenséget (orkot, hegyi embert) öl meg a Helm-szurdokban (Legolas 41-et).
 • A Gyűrűk Ura filmek készítőjének, Peter Jacksonnak a Törjön ki a frász című filmjében is feltűnik a 42.
 • Az Én, a robot című filmben a FedEx-es futárdroidnak 42-es a sorszáma.
 • Az X-akták című filmsorozatban Mulder a 42-es lakásban lakik.
 • Christopher Reeve A hamis riport című filmjének borítóján a 42-es szám szerepel.
 • A szerencse zsoldosai című film egyik (zöld) plakátján 4-es és kettes szerepel a dobókockákon, vagyis 42.
 • A doboz című filmben is feltűnik a 42, amikor az embereket átterelik a kapun a "menjenek a fénybe" kijelentéskor.
 • Ki vagy, Doki? 307. részének címe 42 perc.
 • Patrick Swayze szellemként a Ghost filmben a 42. utcánál tanulta a fizikai tárgyak mozgatását.
 • Denzel Washington és John Travolta Hajsza a föld alatt című filmjében a 42. utcába viszik a 110 kilót nyomó bankjegyet. A filmben John Turturo is játszik, aki a Transformers: A bukottak bosszúja című filmben a hentesüzletben ejti ki a bűvös 42-es számot a száján.
 • Maxis játékában, a Spore-ban ha egy játékos eléri a galaxis középpontját, akkor egy "Negyvenkettő" eredményt kap, valamint az életet teremtő eszközből ("Az élet pálcájából") negyvenkét darabot.
 • 2007-es2009-es és 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon 42 ország előadói vettek részt.
 • Voynich kéziratból 42 lap hiányzik, az oldalak számozása szerint.
 • A "The Last Samurai" című filmben Algren százados a 42-es szobában volt elszállásolva.
 • Csillagkapu: Atlantisz című televíziós sorozat 4. évadjának Karantén című epizódjában kiderül, hogy Rodney McKay jelszavának utolsó két számjegye a 42 (a kód 16431879196842, NewtonEinstein és Rodney születési éve, valamint a 42). Amikor John Sheppard elmagyarázza Teylának az első 12 számjegy jelentését, Teyla rákérdez a 42-re, mire John azt válaszolja, ez a végső válasz az élet, a világmindenség, meg minden nagy kérdésére.
 • Stargate Universe Human című epizódjában Dr. Nicholas Rush álmában felírja a 46-os számot egy táblára, majd álmában Dr. Daniel Jackson szól neki, hogy „hát ez nem a végső válasz az életre, a világmindenségre, meg mindenre. Az a 42. Galaxis útikalauz stoppsoknak.”
 • Az Odaát c. sorozat 10. évadjában a Mennyek Kapuja a 42. számú szobából nyílik.
 • A Gravitáció című filmben a főhősnő szkafanderén ez a szám látható, az orosz állomáson.

Egyéb területeken

 • Kerekítve ennyi km a maratoni futás távja.
 • A hagyományos (idejét múlta) higanyos lázmérőkön a tizedes osztású fokszámskála 42 °C-ig tartott.
 • Az M42 egy dízelmozdony jelölése.
 • M42 - univerzális foglalat (42 mm) az analóg fotográfiában - az így készült objektíveket a mai napig használják digitális vázakon is.
 • A szabvány olajos hordó 42 (amerikai) gallon űrtartalmú.
 • A magyar szemészeteken a látásvizsgálathoz használt táblán a 42-es szám van legfelül.

Vallás és ezoterika

 • Jézus Ádámtól számítva a 42. nemzedékMt 1.17 Így a nemzedékek száma: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a Babilonba való elhurcolásig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való elhurcolástól Krisztusig tizennégy nemzedék.
 • Negyvenkét napig olvassa az elköltözött ember mellett a láma Tibetben a Bardo Tödolt.
 • Negyvenkét lépcső vezet fel Mexikóban a Nap legszentebb templomához.
 • szivárvány szokásosan 42°-os szögből látható (a vízből a fény 40-42°-os szögben lép ki).[6]
 • A Naprendszer ötödik bolygójának, a Jupiternek 42 az asztrológiai szimbóluma.
 • 42-szer állították fel a zsidók szentségtartóját a sivatagi vándorlás során.
 • Thot-nak 42 könyve tartalmazta a mágia tudományára vonatkozó feljegyzéseket.
 • Egyiptomi hit szerint a létezés összes formája a Netru, a természeti törvények segítségével testesült meg. 42 természeti törvény van, melyek közül 9 alapelv. Ezeket Paut Netrunak, esetleg Pautnak, néha Kilenc Nagy Törvénynek nevezik. A görögök Enneád néven említik őket, ma pedig különböző alakokban Enneagramként hivatkoznak rájuk.
 • Az utolsó mimic c. filmben a 42-es Sri Yantra Mandala látható.
 • A Judeo-keresztény bibliában 1260 nap szerepel, de megtalálható úgy is, mint 42 hónap, vagy „ideig, időkig és az idő feléig”.
 • Az ezoterikusok a 42-es (Jupiter) ujj alatt a mutatóujjat értelmezik. Ezt az ujjat láthatjuk Michelangelo Ádám teremtése című freskóján, Steven Spielberg - ET a földönkívüli mozijánál, és Michael Jackson Moonwalker c. filmjének borítóján a szivárvány előtt.
 • 1974-ben Mexikóban tartott nemzetközi Amerika-kutatók kongresszusán Mr. Hugh Harleston előadásában közzétette a Teotihuacanban végzett kutatását egy egységes mértékegységről, amit minden épületre alkalmazni lehetett. Ez a mértékegység a HUNab (egység) maja elnevezést kapta és 1,059 méter. Ezzel a mértékegységgel a Nap piramisa 42 egység.
 • Hamvas Béla a Scientia Sacra II-ben fogalmazza meg, hogy negyvenkét betűből áll a Kabbala szerint Isten legnagyobb neve (amivel a világot teremtette).
 • Jób könyve 42 részből áll


2023. január 16., hétfő

Napi hYVószó: Csend - Remete Szent Antal ünnepén

Csend nélkül élünk. Kagylók-csigák - bennük sincs csend - a tenger hangja hallatszik belőlük, ha közel tesszük őket a fülünkhöz - mondják a régi öregek.


Bennem nincs csend, csak ha megáll a szívem. 

Sípol, sziszeg, cseng, zúg, fütyül a többszómmal zengő zaj a fülemben.

Fülembe érkező zajokat már el is nyomja, kiüti, semlegesíti.

Például a kapucsengőjét, a nagyon magas és a nagyon mély hangokat meg sem hallom, már csak hallókészülékkel.

Van, hogy túlvezérlődik a hang és rezonancia katasztrófa lép fel bennem. Egyszerre szól minden zaj, és már nem csak nem hallok, de látni sem látok semmit. 

Zavarosan torz a kép, illik a hangzavarhoz.


Miletics Katalin csendre intő Szent Bendekének gesztusa jut eszembe. A szobor faragását nyomonkövetve, az utolsó simításokkor tettenértem Bendeket, amint belesimította arcát a szobrásznő tenyerébe. 

Siketek földje: Grönland?


https://youtu.be/nmrPEbzQA1Q

A sarkvidéken attól több a siket ember, mert a hosszú tartós csendbe belehasít a jég rianásának dobhártyát szakító nagyintenzitású hangja. A monoton városzajhoz szokott fülnél ez nem történik meg.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sikets%C3%A9g


Némasági fogadalom:

Az 5 éves unokánkkal beszélgettünk a trappista sajtról. Kikről is nevezték el a sajtot. Ő kérdezte meg, hogy ők nem tudnak, vagy bem akarnak beszélni?

Trappistákról, akik lemondanak a beszédről...

Trappista szerzetesek

A trappisták a római katolikus egyházhoz tartozó, a ciszterciek eredeti, szigorú szabályait követő szerzetesrend tagjai. A rend hivatalos latin neve: Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae (O.C.S.O.) vagy Ordo Cisterciensium Reformatorum (O.C.R.). A trappista elnevezés a monostor völgyébe vezető szűk bejárati csapóajtóról (’La trappe’) származik.[1]

Történetük

A rend alapítója Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626–1700) Normandiában, Mortagne közelében élő ciszterci apát volt, aki monostorában, a Notre-Dame de la Trappe apátságban 1662-ben reformokat vezetett be, visszatérve az eredeti citeaux-i szigorhoz. A szigorításokat (ünnepélyes kórusimák, szigorú hallgatás, kemény aszkézis, kétkezi munka) a Szentszék 1678-ban engedélyezte. A reformokat követő 40 év alatt a monostor szerzeteseinek létszáma 10 főről 300-ra növekedett.

A francia forradalom elől menekülve 1791-ben többek között Svájcban, Katalóniában (Poblatban), Münsterben, Kanadában fogadták be őket. 1798-ban azonban a franciák a svájci telepítést szétverték, ezért a menekülő szerzetesek Konstanzban, Augsburgban, Münchenben és az Orosz Birodalomban, illetve onnan Nagy Britanniában telepedtek le. 1817-ben térhettek csak vissza a la-trappe-i törzsházukba, amelyet Napóleon bukása után visszavásároltak. A rend virágzásnak indult, és több helyen új rendházak keletkeztek. Az 1830-as júliusi forradalom békében hagyta őket, de 1880-ban 1450 trappistát kiutasítottak Franciaországból.

A trappisták 1892-ben váltak ki végleg a ciszterci rendből és alakultak önállóvá.

Életmódjuk

A reformált életmódjuk miatt a legszigorúbb szerzetesrendnek tartják. Aszkézis, imádság, önmegtagadás, fizikai munka és csend jellemzi a napjaikat. Húsmentes böjti fegyelmet tartanak. A szerzetesek egyszemélyes cellákban élik az életük nagy részét, rendkívül egyszerű körülmények között. Festetlen, fehér, lenvászonból készült hosszú, széles ujjú habitust viselnek, amit csuklya és egy vállruha (skapuláré) egészít ki.

A fizikai munka hagyományos ágai a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozás – olyannyira, hogy a rendről sajtot és sört is elneveztek.

A trappista sajtot a Mayenne közelében álló Notre-Dame de Port-du Salut kolostor szerzetesei készítették először. Magyarországon ma ez a legkedveltebb sajttípus.

A hagyományos, felső erjesztésű sörök közé tartozó trappista söröket tekintik az apátsági sörök elitjének. Ezt a nevet az egész világon csak hét trappista kolostorban főzött sör viselheti. Ezek közül hat főzde Belgiumban: egy pedig Hollandiában, a Tilburg melletti Berkel-Enschotban álló Koningshoeven apátságban üzemel.

Szervezetük

A rendnek összesen 102 kolostora van. A legtöbb trappista kolostor Franciaországban, az USA-ban, Spanyolországban, Írországban és Belgiumban áll, de van például Hongkongban, Indiában, Angolában, Mexikóban és Új-Zélandon is.

Magyarországhoz legközelebb Banja Luka vidékén (Samostan Marija-Zvijezda) és Ausztriában működik trappista kolostor; Csehországban 2001-ben alapítottak egyet.

A rend székhelye Rómában van. Vezetői:

 • Abbas Generalis
 • Daniele Levrard (1939) tisztelendő nővér.


Csend:

A Remeteség is nekem való létforma lehetne:

A REMETE SZÖKÉSI KÍSÉRLETE (2014)

Ennek a történetnek két sivatagi remete, két lelki tanító a főszereplője. Találkoznak egymással, és életük megváltozik. Ma Remete Szent Antal emléknapja van, ezért megosztom történetüket a Talita olvasóival.

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” /Ézsaiás 40. 30-31/

Az elmúlt évben már nyár közepére elfáradtam. Emberkerülő remete szerettem volna lenni. De mihelyst ezt így kimondtam, az összes olyan ismerősöm megtalált, akinek szörnyűbbnél szörnyűbb, megoldásért kiáltó életproblémái voltak. Minden napra volt egy-két ilyen történet.

Aztán egyik este kezembe került egy, már hat éve nem olvasott könyv. Felcsaptam találomra, és mit ad Isten, ez a cím jelent meg: A gyóntatóatya. Hermann Hesse második életrajza az Üveggyöngyjátékból.

A két főszereplő két sivatagban élő remete. Ez felidézte bennem Remete Szent Antal és Remete Szent Pál sivatagi találkozásának történetét. Ma Remete Szent Antal napja van, ezért ide idézem egy korábban készült haiku-kalligráfiámat erről a nevezetes találkozásról.

A főszereplője Josephus Famulus (beszélő nevek, a Josephus jelentése: Isten gyarapítson, a Famulus: szolga, tanítvány). A kereszténység hajnalán, Gáza vidékén játszódik. Josephus a remeték életét éli, és idővel ismert gyóntatóvá válik, akihez messze földről is jönnek emberek. Ő meghallgatja őket, testvéri meghallgatásával könnyít a terhükön, és ezáltal segít bűneik hordozásában, majd elmondja velük a Miatyánkot, és homlokon csókolja őket. Nem korhol, nem ró ki vezeklést – nem igazi gyónás ez, inkább testvéri meghallgatás és együttérzés. Majd eljön a pillanat, amikor nem képes többé senki gyónását meghallgatni. Lelki válságba és kétségbeesésbe kerül. Hall egy híres, nála idősebb gyóntatóról, Dion Pugilról (név jelentése: Isteni boxerkutya) és elhatározza, hogy megkeresi, mert képtelen tovább folytatni a maga választotta hivatását, kiégettnek érzi magát. Elhagyja a remetelakot, és elindul, hogy megkeresse a másként gyóntató Diont. Ő korhol, fedd, tanácsokat osztogat, vezeklést ró ki, és ez reményt kelt Josephusban. Talán megtalálja nála a szükséges lelki segítséget.

Útja során egy idős remetével találkozik, nem tudva róla, hogy ő Dion, s arról sem, hogy ő is éppen hivatásának mélypontjára jutott. Dion is azért indult el, hogy megkeresse a híres gyóntatót, Josephus Famulust, hogy bevallja neki nyomorúságát, vigaszt és erősítést kapjon tőle. Amikor rádöbben, hogy akivel találkozott, az, akit keres, aki szintén menekülőben van hivatása terhei elől, s akinek még rosszabbul megy a sora, mint az övé, akkor először csalódást érez. „Mihez kezd, ha megtudja, hogy az az ember, akibe reményét vetette, éppúgy kétségek között vergődő ember?” De válasza hamar megérkezik: „Isten küldte őt nekem, hogy megismerjem és meggyógyítsam, s vele együtt magamat.” Megérti, hogy „A kétségbeesést Isten nem azért küldi az emberre, hogy megölje, hanem azért, hogy új életre ébressze.”

Dion meghallgatja Josephus gyónását, s nem tesz mást vele, mint amit egyébként Josephus szokott a hozzá fordulókkal. Homlokon csókolja, majd maga mellé veszi, és hagyja, hogy segítsen neki ügyes-bajos dolgai végzésében. Josephus egyre többször odaül, és hallgatja, hogyan gyóntat Dion. Néha aztán helyettesíti a gyóntatásban, így szépen lassan Dion Josephust is, és persze önmagát is visszavezeti hivatásához.

Később Josephus temeti el Diont, sírjára egy pálmafát ültetet, és megéri azt az évet, amikor a fa meghozza első gyümölcsét…

A Csak Könyvek portálon találtam F. Rácz Tünde tollából az Üveggyöngyjáték – A gyóntatóatya-életrajza ajánlójának utolsó mondatára:

„Ezt a novellát adom a mentálhigiéné szakos hallgatóimnak búcsúajándékul. Ennél többet nemigen taníthatok nekik…” Én pedig tovább ajándékozom a Talita olvasóinak szeretettel. http://talita.hu/magazin/a-remete-szoekesi-kiserlete/
Remete Szent Antal


Egy kopt ikonon
remeteapát
Születése
251
Herakleopolisz környékén, Egyiptom
Halála
356január 17. (105 évesen)
Kolzim-hegy, Egyiptom
Tisztelete
Egyháza Kopt ortodox egyház
Tisztelik Római katolikus egyház
Ortodox kereszténység
Antikhalkédóni egyházak
Ünnepnapja január 17.
Római katolikus egyház
Ortodox kereszténység
január 30.
Kopt ortodox egyház
Jelképei Öreg, szakállas, csuklyás férfi T alakú botra támaszkodva, disznóval, csengővel

Remete Szent Antal vagy Nagy Szent Antal, görögösen Antóniosz (ógörögül: Αντώνιος ο Μέγας, Antóniosz ho Megasz, latinul: Antonius Magnus, Antonius Aegyptius, Antonius Eremita, kopt nyelven: Ⲁⲃⲃⲁ Ⲁⲛⲧⲱⲛⲓ) (251 – 356január 17.) az egyik első ismert keresztény remete, a sivatagi atyák egyike.


Keresztény családban született Herakleopolisz környékén. Igen magas kort ért meg, korabeli források tanúsága szerint 105 évesen halt meg. Egy alkalommal a szentmisén hirtelen arra a fölismerésre jutott, hogy neki szól az, amit Máté evangéliumából éppen felolvastak a híveknek: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között… Aztán gyere, és kövess engem!” Az ifjú Antal úgy érezte, hogy követnie kell Jézus parancsát. Eladta a családi birtokot, és ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, azt mind a szegényeknek adta

Előbb a falu közelében élt, később a líbiai sivatag egy üres sírboltjában rendezkedett be. Innen egy elhagyott katonai táborba költözött, ahol két évtizedet töltött el a világtól távol, majd a Vörös-tenger felé vette útját, s élete végéig a tenger melletti Kolzim-hegy (Qolzum) lábánál. (é. sz. 28° 55′ 26″, k. h. 32° 21′ 00″) A hegyen egész remetetelep alakult ki Szent Antal körül. Ma is ott áll a nevét viselő kolostor.

A legenda szerint Remete Szent Antal égi szózatot hallott, amely figyelmeztette: nem ő a legidősebb, legszentebb remete. Ezért, bár kilencven éves is elmúlt, de útra kelt, mert találkozni akart a másik híres remetével, Remete Szent Pállal.

Remete Szent Antal 356-ban halt meg, ünnepe január 17-én van. Két évszázadon át ismeretlen volt a sírja, csak 561-ben találták meg. Relikviáit előbb Alexandriába, majd Konstantinápolyba vitték.
Művei

Hírét nem teológiai felkészültségének vagy filológiai műveltségének köszönhette – írni sem tudott –, hanem önmegtagadó életének és vallási bölcsességének. Az utókorra vitatott hitelességű 1) regulája és 2) húsz homíliája maradt fenn, eredetileg kopt nyelven írt, Szent Antal által diktált 3) hét levele azonban bizonyosan hozzá kötődik. Témájukat tekintve fiatal szerzeteseknek ad aszketikus szellemiséget tükröző útmutatást a lelki élettel kapcsolatban. Később e levelek görög fordítása is elkészült.2023. január 8., vasárnap

Kékszakáll, avagy mégegyszer kulcsokról

(Clarissa Pincola Estés Farkasokkal Futó Asszonyok című könyvének A Betolakodó becserkészése: Megkezdődik a beavatás című fejezetének Kékszakáll meséjének értelmezése) 


Az eredeti mese:

A parasztasszonyok meséje egy olyanvalakiről szóló kis anekdotával indul, aki ismer valakit, aki ismer valakit, aki ismert valakit, aki látta Kékszakáll létezésének rettenetes bizonyítékát.

 

A messzi hegyekben élő fehérapácák őriznek kolostorukban egy szakállcsomót. Senki sem tudja, hogy került oda. Beszélik, hogy az apácák temették el viselőjének földi maradványait, mert senki sem akarta azokat érinteni. Azt nem tudni, hogy az apácák miért őrzik ezt a relikviát, de tény hogy őrzik. Barátnőm barátnője a saját szemével látta. Azt mondja, hogy a szakáll kék, indigó színű. Olyan kék, mint a sötét tó jege, mint a lyuk árnyéka éjszaka.. Hajdan olyan ember viselte, akiről azt beszélik, hogy elvetélt varázsló volt, egy óriás férfi, aki szerette az asszonyokat. Ezt a férfit mindeni Kékszakállnak hívta.


A Képen már is a kulcsok hátterében a Kékszakállcsomó kéksége!

Azt mondják egyszerre három lánynak udvarolt. De ők féltek furcsa kék szakállától, s mindig elbújtak, ha hívta őket. Hogy meggyőzze őket szívélyességből, az erdőbe hívta a lányokat kirándulni. Csengőkkel és piros szalagokkal ékesített lovakat vezetett eléjük. Felültette a nővéreket és anyjukat a lovakra és könnyű vágtával az erdőbe lovagoltak. Csodálatosan érzeték magukat, előttük és mellettük kutyáik futottak. Egy idő után megálltak egy óriási fánál, ahol Kékszakáll történetekkel szórakoztatta és finom falatokkal vendégelte meg őket.

A nővérek így gondolkodtak: „Ez a Kékszakáll talán mégsem olyan rossz, mint hittük”.

Hazafelé jókedvűen fecsegtek arról, hogy milyen szép napot töltöttek együtt, és hogy ugye, milyen jól érezte magát mindenki.? De a két idősebb nővér újfent gyanakodni kezdett, visszatért félelmük és megfogadták, hogy többé nem találkoznak Kékszakállal. A legkisebb lány azonban azt gondolta, hogy ha egy férfi ilyen elbűvölő tud lenni, akkor bizonyára nem is olyan rossz. Minél többet gondolkozott ezen, Kékszakáll annál kevésbé tűnt rettenetesnek és szakállát sem látta már olyan kéknek.

Amikor Kékszakáll megkérte a kezét, igent mondott neki. Sokat gondolkozott a dolgon és úgy érezte, nagyon előkelő ember felesége lesz. Össze is házasodtak, s ellovagoltak az erdőbe, Kékszakáll várába.

Egy nap így szólt hozzá a férje: Most el kell mennem egy hosszabb útra. Hívd ide a családodat, ha úgy tetszik. Lovagolhatsz az erdőben, utasíthatod a szakácsokat, hogy nagy lakomákat készítsenek, tehetsz bármit, amit tetszik, amit a szíved kíván. Fogd ezt a kulcscsomót. Kinyithatod bármelyik ajtót. Bemehetsz a kamrákba és a kincsesszobákba, váram bármelyik szobájába; de ezt az apró kulcsot, ezt a díszes fejűt ne használd.

 

Asszonyka és az a bizonyos Kulcs

 

                           A Kulccsomó

Asszonya így válaszolt:

-        Azt teszem, amit kívánsz. Menj hát kedves férjem, ne aggódj és térj vissza mielőbb.

-        Ezzel Kékszakáll ellovagolt, asszonya pedig otthon maradt.

-        Eljöttek látogatóba a nővérei, és mint mindenki tenné, kíváncsian faggatatták, hogy mit mondott az ura, mit kell felségének tennie, amíg ő messze jár. A fiatalasszony elmesélte nekik.

-        Azt monda, azt tehetünk, amihez kedvünk van, bemehetünk bármelyik szobába, csak egybe nem. De nem tudom, melyik az. Itt van nálam a kulcs, de nem tudom, melyik szobát nyitja.

A nővérek játékba fogtak, hogy kitalálják, melyik szoba zárjába melyik kulcs illik. A vár három emelet magas volt és minden szárnyon száz ajtó volt. És mivel sok kulcs sorakozott a karikán, ajtóról ajtóra jártak, s nagy vidáman nyitogatták egyiket a másik után. Az egyik az éléskamrába vezetett, a másik a kincsesszobába. Az ajtók mögött különféle dolgokat találta, s egyre csodásabbnak tűnt minden. Végül, a sok gyönyörű szoba után leértek a pincébe, s ott találták magukat a folyosó végén egy üres fal előtt.

Törték a fejüket az utolsó, díszes fejű kulcs miatt.


Kulcsok, zárak, ajtók

 

-        Ez a kulcs talán nem is illik sehová.

Amint ezt kimondták, különös hangot hallottak. Körül kémleltek a sarokban, és láss csodát! Éppen akkor csukódott be egy kicsiny ajtó. Amikor megpróbálták kinyitni, látták, hogy zárva van. Egyikük felkiáltott:

-        Húgocskám hozd a kulcsokat! Biztosan ezt az ajtót nyitja a titokzatos kicsi kulcs.

Egyikük habozás nélkül beillesztette a kulcsot a zárba és elfordította. A zár engedett, kitárult az ajtó, de olyan sötét volt bent, hogy semmit sem láttak.

-        Húgocskám hozd a gyertyát!

Bevilágítottak a szobába. A három lány egyszerre kiáltott fel. Mert a szoba merő vér volt, hullák megfeketedett csontjai hevertek szerte szét, a sarokban mint az almák, koponyák voltak gúlába rakva. 

Csonthalmok

 

Becsapták az ajtót, kicibálták a kulcsot a zárból, s elakadó lélegzettel, ziháló keblekkel egymásnak dőltek. Istenem! Istenem!

A feleség lenézett a kulcsra, s látta, hogy vérfoltok vannak rajta. Borzalommal eltelve szoknyája szélével törölgetni kezdte, de a vér csak nem tűnt el.


Véres Kulcs/Kulcsok. Előző asszonyok kulcsai, némelyik már elrozsdásodva!

 

- Jaj nekem! Kiáltott. Nővérei is kezükbe vették a kulcsot, törölgették, de a vér nem tűnt el róla.

A feleség a zsebébe rejtette a kulcsot, s futott a szakácshoz a konyhába. Mire odaért, fehér ruhája zsebéből a szoknya szegélyéig csupa vér lett, mert a kulcs sötét vörös vércseppeket sírt. A feleség kiadta a parancsot:

- Adj gyorsan lószőrt!

Dörzsölte vele a kulcsot, de abból csak csöpögött a vér. Egyik vörös csepp a másik után hullott alá az apró kulcsról.

Kivitte a szabadba, a kemence hamujával dörzsölgette. A parázshoz tartotta, úgy szárítgatta. Pókhálót tett rá, de minden hiába. A vérzést semmi sem szűntette meg.

-        Ó jaj, mit tegyek? Kesergett. Tudom már! Elrejtem a kulcsot. Beteszem a szekrénybe, rázárom az ajtót. Ez egy rossz álom. De minden rendbe fog jönni.

És így tett!

 

 

Másnap reggel megérkezett a férje, belépett a várba, s feleségét hívta.

-        Mi történt itthon, míg messze jártam?

-        Minden rendben volt, kedves uram.

-        És mi van a kamráimban? – kérdezte Kékszakáll

-        Rendben vannak, ram.

-        És a kincsesszobák?

-        A kincsesszobák is rendben vannak, uram.

-        Így hát minden rendben van, feleség?

-        Igen minden.

-        Hát akkor, - súgta – visszaadhatod a kulcsokat.

Egy szempillantás alatt észrevette, hogy az egyik kulcs hiányzik.

- El…Elveszettem. Igen elvesztettem. Kilovagoltam, leejtette a kulcskarikát. Biztosan akkor veszett el.

- Mit tettél vele, asszony?

- Én… én… nem emlékszem.

- Ne hazudj! Mondd el, mi tettél a kulccsal?

Kékszakáll felesége arcához emelet kezét, mintha megakarná simogatni, ám ehelyett megmarkolta haját. Te hűtlen, -  vicsorgott. – ugye bementél a szobába?

Feltépte a szekrényajtót, s látta, hogy a felső polcon levő kis kulcs mindent átvérzett, felesége minden díszes selyemruhája csupa vér lett.

- Most te következel úrnőm! – mennydörögte, s levonszolta az asszonyt a pincébe, egészen a rettenetes ajtóig. Kékszakáll csak rápillantott az ajtóra égő szemeivel, s az nyomban feltárult. Benn hevertek előző feleségei csontvázai.

- És most!!! – ordította…, de az asszony belekapaszkodott az ajtófélfába, s nem eresztette. Könyörögni kezdett:

- Kérlek! Kérlek, engedj még egy kis időt, hogy felkészüljek a halálra. Csak negyed órát adj, hogy megbékéljek Istennel, mielőtt elveszed az életem.

- Jól van, - morogta Kékszakáll, - adok negyed órát, de légy készen.

Az asszony felrohant a lépcsőkön a szobájába, s a nővéreit a bástyákra küldte őrködni.

Letérdelt, hogy imádkozzon, de nem ezt tette. Kiabált a nővéreinek.

- Nővérkéim! Látjátok fivéreinket közeledni?

- Nem látunk semmit, senkit a széles síkságon.

Percenként felkiabált a bástyákra.

- Nővérkéim! Jönnek már fivéreink, Forgószelet látunk a távolban, talán csak egy portölcsér.

Ezenközben Kékszakáll már azt mennydörögte, hogy felesége menjen a pincébe, végezni akar vele.

Az asszony ismét kikiáltott:

- Nővérkéim! Jönnek már a fivéreink?

Kékszakáll megint feleségét hívta fennhangon, s megindulta lépcsőn felfelé.

A nővérek így kiáltottak:

Igen! Látjuk őket! Fivéreink itt vannak, már be is értek a várba.

Kékszakáll nagy léptekkel végig ment a csarnokon, a felesége szobája felé.

-Jövök érted! Bömbölte. Lépeti súlyosak voltak; a csarnok kövei is elmozdultak a helyükről, vakolat hullat a földre.

Miközben Kékszakáll bedübörgött felesége szobájába, keze kinyújtva, hogy megragadja, a fivérek lóháton vágtattak végig a csarnokon, s ők is a szoba felé tartottak. Kipenderítették Kékszakállt a mellvédre, rárontottak kardjaikkal. Ütötték, vágták, szúrták, döfték, míg végül megölték, s vérét és húsát az ölyveknek hagyták.

 


 Kékszakáll csontjai és szakálla, amit az apácák találtak. A csontjai is kékek, nem csak a szakálla.